Ruizu no arubaito (2006)


Ruizu no arubaito Poster
Original Title: Ruizu no arubaito
Type: TV Episode
Genre: Animation, Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Romance
Runtime: 23 Minutes
Release Date: 13 Aug 2006
Is Adult: No
Language: 
n/A
Rated: TV-14
Director: 
Yoshiaki Iwasaki, Tokio Yamauchi
Writer: 
Noboru Yamaguchi, Eiji Usatsuka, Takao Yoshioka
Stars: 
Rie Kugimiya, Satoshi Hino, Ayako Kawasumi  »
Details (General)

  • Company

    Media Factory

  • Certification

    United States:TV-14