Meido no kiki (2006)


Meido no kiki Poster
Original Title: Meido no kiki
Type: TV Episode
Genre: Animation, Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Romance
Runtime: 23 Minutes
Release Date: 23 Jul 2006
Is Adult: No
Language: 
n/A
Rated: TV-14
Director: 
Yoshiaki Iwasaki, Kôichi Sasaki
Writer: 
Noboru Yamaguchi, Eiji Usatsuka, Takao Yoshioka
Stars: 
Rie Kugimiya, Satoshi Hino, Yui Horie  »
Details (General)

  • Company

    Media Factory

  • Certification

    United States:TV-14