Ayamachi no kioku (2003)


Ayamachi no kioku Poster
Original Title: Ayamachi no kioku
Type: TV Episode
Genre: Action, Sci-Fi, Animation, Fantasy, Adventure, Drama
Runtime: 23 Minutes
Release Date: 22 Jul 2003
Is Adult: No
Language: 
n/A
Rated: n/A
Director: 
Yoshiyuki Takei, Tensai Okamura
Writer: 
Keiko Nobumoto, Lia Sargent, Aya Yoshinaga
Stars: 
Mamoru Miyano, Kenta Miyake, Akio Suyama  »
Details (General)

  • Company

    Asatsu-DK

  • Location

    Chicago Illinois
    USA