Mori no musume (2006)


Original Title: Mori no musume
Type: TV Episode
Genre: Animation, Adventure, Fantasy
Runtime: 23 Minutes
Release Date: 01 May 2006
Is Adult: No
Language: 
n/A
Rated: n/A
Director: 
Tomoki Kobayashi, Motoki Tanaka, Tomoki Kobayashi
Writer: 
Monica Rial, Munemitsu Suga, Makoto Uezu
Stars: 
Rikiya Koyama, Ryôka Yuzuki, Miyuki Sawashiro  »
Details (General)

  • Company

    Half H-P Studio