Imawashiki keiyaku (2006)


Original Title: Imawashiki keiyaku
Type: TV Episode
Genre: Animation, Adventure, Fantasy
Runtime: 23 Minutes
Release Date: 30 Aug 2006
Is Adult: No
Language: 
n/A
Rated: n/A
Director: 
Hiroshi Kimura, Tomoki Kobayashi, Tomoki Kobayashi
Writer: 
Monica Rial, Munemitsu Suga, Masashi Suzuki
Stars: 
Rikiya Koyama, Ryôka Yuzuki, Miyuki Sawashiro  »
Details (General)

  • Company

    Half H-P Studio