Tennen bakunetsu shôjo (2006)


Original Title: Tennen bakunetsu shôjo
Type: TV Episode
Genre: Animation, Action, Comedy, Romance
Runtime: 24 Minutes
Release Date: 12 Oct 2006
Is Adult: No
Language: 
n/A
Rated: n/A
Director: 
Toshikatsu Tokoro, Nobuaki Nakanishi
Writer: 
Toshiki Inoue, Daisuke Ishibashi, Shinobu Ohtaka
Stars: 
Tesshô Genda, Aya Hirano, Ui Miyazaki  »
Details (General)

  • Company

    Bandai Visual Company