Mariya no kimochi (2006)


Mariya no kimochi Poster
Original Title: Mariya no kimochi
Type: TV Episode
Genre: Animation, Comedy, Drama, Romance
Runtime: 24 Minutes
Release Date: 02 Dec 2006
Is Adult: No
Language: 
n/A
Rated: n/A
Director: 
Yoshinobu Tokumoto, Munenori Nawa, Masashi Abe
Writer: 
Masaharu Amiya, Katsumi Hasegawa
Stars: 
Yui Horie, Miyu Matsuki, Masumi Asano  »
Details (General)

  • Company

    Caramelbox