Sentarô, tsukuru (2003)


Original Title: Sentarô, tsukuru
Type: TV Episode
Genre: Animation, Comedy
Release Date: 04 Jan 2003
Is Adult: No
Language: 
n/A
Rated: n/A
Director: 
Kiyotaka Isako, Mitsuru Hongo
Writer: 
Reiko Yoshida, Reiko Yoshida
Stars: 
Kaori Mizuhashi