Ryû chan, tamesareru (2003)


Original Title: Ryû chan, tamesareru
Type: TV Episode
Genre: Animation, Comedy
Release Date: 23 Jul 2003
Is Adult: No
Language: 
n/A
Rated: n/A
Director: 
Yumi Kamakura, Mitsuru Hongo
Writer: 
Mamiko Ikeda, Reiko Yoshida
Stars: 
Kaori Mizuhashi