Ryû chan, sabishikunaru (2001)


Original Title: Ryû chan, sabishikunaru
Type: TV Episode
Genre: Animation, Comedy
Release Date: 01 Dec 2001
Is Adult: No
Language: 
n/A
Rated: n/A
Director: 
Masakazu Ohara, Mitsuru Hongo
Writer: 
Chiaki Konaka, Reiko Yoshida
Stars: 
Kaori Mizuhashi