Ranko, yureru (2003)


Original Title: Ranko, yureru
Type: TV Episode
Genre: Animation, Comedy
Release Date: 13 Aug 2003
Is Adult: No
Language: 
n/A
Rated: n/A
Director: 
Joji Shimura, Mitsuru Hongo
Writer: 
Masahiro Yokotani, Reiko Yoshida
Stars: 
Kaori Mizuhashi