Moai san, kuru (2002)


Original Title: Moai san, kuru
Type: TV Episode
Genre: Animation, Comedy
Release Date: 02 Mar 2002
Is Adult: No
Language: 
n/A
Rated: n/A
Director: 
Jun Shishido, Mitsuru Hongo
Writer: 
Mamiko Ikeda, Reiko Yoshida
Stars: 
Kaori Mizuhashi