Duo ming ci xiong jian (1969)


Original Title: Duo ming ci xiong jian
Type: Movie
Genre: Action
Release Date: 08 Jan 1969 (Hong Kong)
Is Adult: No
Language: 
Cantonese
Rated: n/A
Director: 
Wui Ng
Writer: 
Yuqi Lu
Stars: 
Yi Cheung, Kien Shih, Nei Suet  »
Details (General)

  • AKA (Also Known As)

    The Twin Swords (Hong Kong, English title)

  • Country

    Hong Kong

  • Details (Technical)

  • Color

    Color